Het internet in normaal Nederlands

De WebVakman blog over HTML is nog maar kort in ontwikkeling. Heb je vragen of suggesties? Stuur ons dan even een berichtje.

Wat is HTML?

Misschien weet je nog dat je vroeger op de basisschool van de juf de tekst die je verkeerd had geschreven tussen puntjes moest zetten? Het was een manier om aan te geven waar de fout precies begon en waar hij weer stopte. Omdat je je fout niet had doorgestreept kon de juf zo ook nog gemakkelijk zien wat je precies verkeerd had gedaan en of dat een fout is die je vaker maakt. Je zou kunnen zeggen dat je twee instructies aan de juf gaf. De “hier begint mijn fout” instructie en de “hier eindigt mijn fout” instructie.

Zo zou je natuurlijk nog meer instructies kunnen bedenken. Bijvoorbeeld:

  • <!> deze tekst vind ik heel interessant <einde !>
  • <?> dit stuk snap ik nog niet zo goed <einde ?>
  • <deze letters moeten groter> dit is een titel <einde deze letters moeten groter>
  • <vet gedrukte tekst> deze tekst vind ik belangrijk <einde vet gedrukte tekst>

We zeggen dat we zo stukjes in de tekst markeren met labels. Bijvoorbeeld het label <!> of het label <?>. HTML werkt ook op deze manier. Daarom wordt HTML ook wel een “markeer taal” genoemd. Letterlijk is dat ook de afkorting van HTML. Het is een afkorting van de Engelse woorden Hyper Text Markup Language. Vrij vertaald betekent dat “Markeer taal met hyperlinks”.

Bij HTML worden  alleen geen zelf bedachte labels gebruikt maar labels die van tevoren zijn afgesproken. Als iedereen dezelfde labels gebruikt om de tekst te markeren, dan weet iedereen wat er precies staat.
De labels in HTML worden gebruikt om de opmaak (layout) van een pagina aan te passen.
Sommige labels worden op een andere manier gebruikt. Maar daarover later meer.