Het internet in normaal Nederlands

De WebVakman blog over HTML is nog maar kort in ontwikkeling. Heb je vragen of suggesties? Stuur ons dan even een berichtje.

Wat is een HTML tag/element?

In het vorige artikel wat is HTML heb je geleerd dat HTML vooral een manier is om de opmaak van een document aan te passen door het gebruik van labels.

Op de rest van de site gebruiken we het Engelse woord “tag” in plaats van het Nederlandse “label”. LET OP! De combinatie van een begin-tag, tekst en sluit-tag noemen we een “element”.

Schrijfwijze (syntax)

Hoewel er enkele uitzonderingen zijn houden we ons voorlopig aan de volgende simpele regels bij het schrijven van tags in HTML.

  • De naam van een tag staat tussen groter-dan en kleiner-dan haakjes. Aan het begin gebruik je <tagnaam> en aan het eind gebruik je </tagnaam>. De “/” betekent “einde”. Zo is gemakkelijk te zien of je tag aan het begin van de tekst of aan het eind van de tekst staat.
  • Elke tekst die je met een tag begint moet je ook weer met een tag afsluiten.
  • De tags worden eigenlijk altijd met kleine letters geschreven.
  • Tussen de begin-tag en de sluit-tag plaats je de tekst waar de tag over gaat. Dit kan natuurlijk wel gewoon met hoofdletters.

Voorbeeld

Kijk maar eens naar het onderstaande voorbeeld:

Tag Tagnaam Voorbeeld Uitwerking
b bold <b>Deze tekst</b> is vetgedrukt. Deze tekst is vetgedrukt.
i italic <i>Deze tekst</i> is cursief geschreven. Deze tekst is cursief geschreven.
u underlined <u>Deze tekst</u> is onderstreept. Deze tekst is onderstreept.

In HTML zijn veel verschillende tags. Een overzicht van alle tags vind je .